Hur man anlägger en motocrossbana

Vi är många som kör motocross i Sverige. Man kan dock inte köra motocross var som helst, något som kan bli ett problem då en del har väldigt långt till sin närmsta motocrossbana. En lösning kan då vara att tillsammans med andra intresserade i trakten anlägga en egen motocrossbana.

Motorcross

Nödvändiga tillstånd

Det första som krävs är ett tillstånd från markägaren. Det är naturligtvis enklast att få om du eller någon annan som deltar i projektet äger marken. Se alltid till att få tillståndet skriftligt.

Därefter behövs ett tillstånd från kommunen att bedriva verksamhet då en motocrossbana kan betraktas som miljöfarlig verksamhet. Mer om vilken typ av verksamhet är att betrakta som sådan och vad som gäller finnas att läsa i Naturvårdsverkets handbok.

Slutligen krävs ett polistillstånd. För att få detta måste du visa hur du undviker att skada en tredje person genom din verksamhet.

Nästa fas

Den första frågan du ska ställa dig är ungefär hur mycket tid och pengar du är redo att spendera. Steg nummer två blir att fundera över vilket underlag som skulle passa din motocrossbana bäst. Motocross brukar man köra på sand, grus eller jord. Ett lätt sätt för dig att ta reda på de olika alternativens kostnader är att kontakta en butik. Då kan du också fråga om de olika för- och nackdelarna med underlagstyperna. Det är enkelt att beställa underlag online på exempelvis Ballast.

Rätt utrustning

När du handskas med så stora mängder sand, grus eller jord är det viktigt att använda maskiner avsedda för jobbet. Det är till exempel viktigt att ha en bra skopa. Ofta räcker det inte med gårdstraktorn. Hos Amas kan du hyra bra maskiner som gör jobbet. En bra skopa är Simex siktskopa som gör det enkelt för dig att samla stora mängder exempelvis grus och precist placera ut det där det behövs på banan.

Att ha en egen motocrossbana

Det är så klart viktigt att du har tillgång till ett stort område för att kunna anlägga din motocrossbana. När du väl har den kommer du att kunna åka när du vill, du slipper också samsas med en massa andra motocrossåkare. Om du tycker att det känns dyrt i början är det en idé att ta betalt av andra som då också kan nyttja din motocrossbana.

Category(s): Motorsport